สดใส พันธุมโกมล

Posted on 6 August 2011 by พอลลี่

‎”ในใจของครูไม่เคยมองความแตกต่​างทางด้านวัตถุภายนอก แต่ครูจะมองลึกเข้าไปในหัวใจ” สดใส พันธุมโกมล Sodsai Pantoomkomol (จากคอลัมน์ a day with a view | a day 131)