ความแตกต่างระหว่าง Art กับ Design (The Difference Between Art And Design)

Posted on 28 August 2011 by พอลลี่

เคยสงสัยไหมครับว่าศิลปะ (Art) กับ การออกแบบ (Design) ต่างกันอย่างไร ลองหาความหมายและความต่างระหว่างคำสองคำนี้ได้ที่ The Difference Between Art And Design