UNDOMAG+ issue 03 – P7

Interview – P7
ศิลปินแนว street art ที่มีการดีไซน์งานศิลปะที่ไม่เหมือนใคร มาติดตามแนวคิดและไอเดียเจ๋งๆ กับการทำงานในสไตล์ของ P7. ในเล่มนี้กัน ไม่แน่เพื่อนๆ หลายคนอาจจะเคยเดินผ่านงานของ P7. บนท้องถนนแล้ว
ก็เป็นได้

Interview – แก๊งค์ – อนุกูล เหมาลา
ที่เรารู้จักกันในชื่อ นกฮูกดีไซน์ หนุ่มกราฟิกดีไซน์จากเชียงใหม่ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของการสร้างสรรค์งานศิลปะงานออกแบบทั้งงานภาพประกอบ งานเขียน และงานศิลปะต่างๆ ฉบับนี้เราจะมานั่งคุยกับเขา กับเรื่องราวชีวิต ความคิด ความฝันและการเดินทางของนกฮูกตัวนี้

DOWNLOAD - http://www.undomag.com/count//click.php?id=38
ONLINE - http://www.undomag.com/count//click.php?id=37
FB - http://www.facebook.com/undomagazine
ISSUU -http://issuu.com/undomagazine/docs/undomag__issue03_lowres
Web - http://www.undomag.com/