ฟรองซัว เดอลา โรซฟูโคลด์

Posted on 4 January 2013 by พอลลี่

We are more interested in making others believe we are happy than in trying to be happy ourselves.
François de La Rochefoucauld

“เราสนใจที่จะทำให้คนอื่นเชื่อว่าเรามีความสุข มากกว่าพยายามทำให้เรามีความสุข”
ฟรองซัว เดอลา โรซฟูโคลด์