คำแถลงการณ์ผู้บุกรุกศิลปะ 19 เมษายน 2556

Posted on 21 April 2013 by พอลลี่

พวกเราคือ ผู้พ่นคำว่า บุกรุก และ สาดสีลงบนภาพวาดบนผนังหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และนี่คือ คำประกาศจากเรา เราทำเยี่ยงนี้ เพื่อส่งสาส์นสู่สังคมไทยที่กำลังถูกมอมเมาด้วย graffiti อันไร้ราก ขาดความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ศิลปะ จับเพียงแค่สิ่งที่ตาเห็นของ graffiti และ street art โดยไม่นำสาระสำคัญที่อยู่เบื้องหลังนั้นมาด้วยจนทำให้ graffiti และ street art ที่เกิดขึ้นมา กลายเป็นเพียงแฟชั่นฉาบฉวย ไร้ความย้อนแยง

ที่มา http://whybukruk.tumblr.com/