“ถ้าเรามีจิตอาสาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราทำด้วยความจริงใจ ทำไปแล้วไม่เดือดร้อนใคร ทำแล้วสังคมตอบรับในทางบวก ก็คือมันเป็นมรรคเป็นผลของประเทศ อะไรก็ได้”

ดาบวิชัย ผู้ปลูกต้นไม้ให้ประเทศมาแล้วล้านต้น