Twogether Pod & The Orchestra by Majung

Twogether Pod & The Orchestra by Majung คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของ ป๊อด ธนชัย อุชชิน บนเส้นทางศิลปินตลอด 20 ปีเต็ม กับที่สุดของบทเพลง และงานศิลปะของเสียงดนตรีที่ไม่ควรพลาด

ธนชัย อุชชิน ทฤษฎี ณ พัทลุง  และ วง Siam Sinfonietta

Twogether Pod & The Orchestra by Majung
2 มุมดนตรีที่จะบรรเลงได้อย่างลงตัว Continue Reading →