ภูมิจิต Live in Bangkok Fever

ภูมิจิต ภูมิใจเสนอ “ภูมิจิต Live in Bangkok Fever”

30 มิถุนายน 2555 หอประชุม A.U.A ราชดำริ 14.00 – 21.00 น.