‎”ในใจของครูไม่เคยมองความแตกต่​างทางด้านวัตถุภายนอก แต่ครูจะมองลึกเข้าไปในหัวใจ” สดใส พันธุมโกมล Sodsai Pantoomkomol (จากคอลัมน์ a day with a view | a day 131)