โกศชีวภาพ (Bio Urn)

ตายแล้วไปไหน?
ไปเป็นต้นไม้ไง!

นี่คือ “โกศชีวภาพ (Bio Urn)” ภายในบรรจุส่วนผสมของกาบมะพร้าว ดิน และเซลลูโลส พร้อมเมล็ดพันธุ์ และที่สำคัญคือ ใส่อัฐิมนุษย์ ลงไปด้วย!