San Miguel MUZIKFEST Vol.16 2011 : SONG FOR LIFE

San Miguel MUZIKFEST Vol.16 2011 : SONG FOR LIFE
ชั้น 6 JJ Mall

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 ชั้น 6 JJ Mall
ตั้งแต่ 5 โมงเย็นยันเที่ยงคืน

สำรองบัตรได้ที่ 02-641-5394
และในหน้า Event SMMF16
ด้วยการลงชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุจำนวนบัตร (ได้ไม่เกิน 4 ใบต่อ 1 ชื่อ)
และนำบัตรประชาชนไปแสดงตัวรับบัตรในวันงาน
พร้อมรับสิทธิ์ซื้อบัตรในราคา 50 ต่อใบเท่านั้น

หากไม่ได้จองบัตรไว้ก่อน จะต้องซื้อบัตรในราคา 100 บาท

อ่ออออ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นนะครับ
Continue Reading →